Nalazite se na javnom dijelu portala Ureda za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 541
Naziv programaPodručjeNaziv provoditeljaVrsta evaluacijeŽupanijaGodina provedbeIspis
1 2 3 4 5 >
„NEovisnost“ –program prevencije ovisnosti
Školski program prevencije ovisnosti „NEovisnost" provodi se u tijekom svake školske godine u svim sedmim razredima (univerzalna prevencija). Programom su obuhvaćeni svi učenici sedmih razreda tijekom Mjeseca borbe protiv ovisnosti (univerzalna prevencija), ali i učenici koji već manifestiraju neke oblike rizičnog ponašanja tijekom čitave školske godine (selektivna prevencija). Provode ga stručni suradnici u suradnji s razrednicima, a na selektivnoj razini u suradnji sa školskom liječnicom, ostalim učiteljima, ravnateljem, djelatnicima CZSS te drugim stručnjacima po potrebi.
PrevencijaOsnovna škola RemeteEvaluacija procesa i učinkaGrad Zagreb2015
CAP: PREVENCIJA ZLOSTAVLJANJA DJECE
U 3. razredima matične škole i područnih odjela već se niz godina realizira Projekt CAP (Prevencija zlostavljanja djece). Program se realizira kroz dvije aktivnosti: predavanje za roditelje učenika 3. r. i radionice za učenike. CAP-ove radionice nude roditeljima, djelatnicima škole i djeci strategije kojima će prevenirati verbalno, fizičko i seksualno nasilje. Provedbom programa preveniraju se situacije potencijalnog zlostavljanja i njegovih posljedica među kojima se može javiti zlouporaba droga.
PrevencijaOŠ "Drago Gervais" BrešcaPrimorsko-goranska2015
Prevencija ovisnosti
Stjecanje znanja o zdravlju i zdravih životnih navika i životnih vještina kroz koji će učenici razviti pozitivan stav prema sebi i društvu. Razumijevanje potreba i stavova drugih.
PrevencijaOŠ " Ivan Goran Kovačić" Duga ResaKarlovačka2015
" Zdrav za 5 "
Program obuhvaća prevenciju ovisnosti o drogama, alkoholu i klađenju. Provodi se u suradnji s MUP-om i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Program se provodi kontinuirano s učenicima 7. razreda, kao i rad s učenicima 6. i 8. razreda na satovima razrednika.
PrevencijaOŠ " Vladimir Nazor "Evaluacija procesaZagrebačka2015
"Budi svoj...Budi čist"
Promicanje sigurnog, zdravog i uspješnog načina življenja među školskom populacijom i mladima, kao i jačanja i izgradnje kvalitetnih i poticajnih odnosa unutar obitelji u cilju prevencije ovisnosti i zloporabe droga. Provedba aktivnosti: informativno edukativna predavanja, radionice, javne tribine i stručni aktivi, športski susreti, kulturno umjetničke aktivnosti, izrada i tiskanje informativno – edukativno – preventivnih materijala (priručnici, letci, brošure, plakati...).
PrevencijaZnanje daje sigurnostEvaluacija procesaKarlovačka Virovitičko-podravska Zagrebačka Grad Zagreb2015
"Gubitak i tugovanje"
Stručno predavanje za roditelje učenika drugih razreda, ponašajnim, emocionalnim i fizičkim reakcijama uobičajenim u situacijama stvarnog ili zamišljenog gubitka; o karakteristikama kvalitetne podrške od strane roditelja, vršnjaka i sl.
PrevencijaZrakoplovna tehnička škola Rudolfa PerešinaZagrebačka2015
"Kako biti bolji"
Program sa namjerom osvještavanja i razvijanja vrlina učenika te ponašanja sukladnog sa moralnim vrijednostima koji će se provoditi sa svim učenicima škole. Sadržaj je realiziran na satovima razredne zajednice. Provedbom programa kod djece se razvijaju vrijednosti a roditeljima pružaju odgojni alati koji preveniraju zlouporabu droga. Održano je i predavanje za roditelje: "Uloga roditelja u moralnom razvoju djece" Programom se nastojalo realizirati sljedeće ciljeve: - usvajanje moralnih načina ponašanja - poticanje razvoja empatije - osvještavanje i usvajanje vrlina - razvijanje tolerancije prema različitosti u vlastitom i tuđem mišljenju - jačanje samopouzdanja - poticanje nezavisnosti u mišljenju Kroz osam radionica obrađene su teme poštovanje, odgovornost, empatija i poštenje. Načini obrade tema prilagođeni su uzrastu djece. Program se provoditi s učenicima 3.r i s učenicima 5.-7.r. škole.
PrevencijaOŠ "Drago Gervais" BrešcaEvaluacija procesa i učinkaPrimorsko-goranska2015
"Kako reći NE"
Osnovna svrha prevencije ovisnosti je pomoći mladima „Kako reći NE“, odnosno smanjiti interes mladih za uzimanje sredstava ovisnosti kroz cjelovit pristup. Rad s učiteljima, učenicima i roditeljima usmjeren je na promicanje znanja i vještina koje mogu učvrstiti i unaprijediti zdrav stil življenja, promicati zdravlje i prevenciju bolesti, pravilnu organizaciju slobodnog vremena, kvalitetnu ponuda sportskih i drugih kreativnih sadržaja.
PrevencijaGimnazija PulaEvaluacija procesa i učinkaIstarska2015
"Kreativno i logično"
Program je osmišljen za rad s potencijalno darovitim učenicima. Jedan od ciljeva bio je i prevencija rizičnih ponašanja u toj populaciji. Programom se nastojalo postići: -obogaćivanje odgojno-obrazovnog rada s namjenom da učenici svoje potencijale realiziraju u što većoj mjeri - poticanje kreativnosti i podjednak razvoj konvergentnog i divergentnog mišljenja -razvoj komunikacijskih, socijalnih i organizacijskih vještina
PrevencijaOŠ "Drago Gervais" BrešcaPrimorsko-goranska2015
"Mladi u Fokusu"
Program koji provodi Grad Velika Gorica u suradnji s više lokalnih partnera kroz različite aktivnosti s mladima i za mlade. Projekt se provodi kroz niz aktivnosti (predstavljanje projekta učenicima, tribine i radionice za učenike, postavljanje štanda s informativnim materijalom u prostorima škole, održavanje fokus grupa i sl.).
PrevencijaZrakoplovna tehnička škola Rudolfa PerešinaZagrebačka2015
"NE zato jer NE"
Projekt univerzalne prevencije raznih oblika ovisnosti putem informiranja učenika prvih razreda srednje škole o zakonskim odredbama vezanima za posjedovanje sredstava ovisnosti, zakonskim ograničenjima vezanima za maloljetnike i roditeljski nadzor i sl. Osim toga učenicima se prikazuje film utemeljen na stvarnoj situaciji nakon čega slijedi razgovor s učenicima. Program se provodi tijekom svake školske godine,u svakom prvom razredu kroz jedan susret od 45 min.
PrevencijaZrakoplovna tehnička škola Rudolfa PerešinaZagrebačka2015
"Ne, zato jer ne!"
Navedeni program ima cilj sprečavanje zloupotrebe sredstava ovisnosti. Iformiranje od strane djelatnika MUP-a, rad s učenicima od strane stručnih suradnika škole.
PrevencijaDrvodjeljska škola ZagrebEvaluacija procesa i učinkaGrad Zagreb2015
"Nešto ću ti reć..."
Projektne aktivnosti se ostvaruju u suradnji sa Ženski đačkim domom-Split kroz školsku godinu 2013/14, te će se projekt nastaviti (s eventualnim izmjenama obzirom na rezultate evaluacije) i kroz šk. god. 2014/15. Tijekom prvog polugodišta napravljeni su dogovori o provođenju projekta, te su izabrane učenice koje će biti edukatorice. Provođenje edukacije edukatora kroz 6 tematskih radionica započet će u veljači 2014. U sklopu vršnjačke edukacije učenice Ženskog đačkog doma će biti podučene za rad s vršnjacima. Pripremljene su radionice koje će obuhvatiti slijedeće tematike: samopoštovanje, donošenje odluka, utjecaj medija, pušenje duhana, konuzmiranje alkohola, konzumiranje marihuane (psihoaktivne tvari), internet, odgovorno spolno ponašanje, te nasilje. Na kraju svake radionice raditi će se evaluacija. Izradit će se materijali za učenike edukatore i učenike edukante, te na kraju i plakat.
PrevencijaNastavni zavod za javno zdravstvo SDŽEvaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinska2015
"ODRŽATI OBITELJ I SEBE"
Program se provodi u suradnji sa HZZ iz Pule, koji omogućava liječenim ovisnicima koji se teže zapošljavaju da se kroz poticajne mjere za njihovo zapošljavanju, zaposle na određeno vrijeme (6 mj, 12 mj. ovisno o programu) uz minimalnu plaću. Rade na određenim poslovima iz Programa rada u javnim radovima za koje Udruga ima uvjete. Na taj se način posješuje njihova apstinencija i poboljšava kvaliteta života što omogućava bržu i korisnu aktivnost u povratku obitelji i zajednici.
ResocijalizacijaUZPIRO-CRO PULAEvaluacija procesa i učinkaIstarska2016
"PODRŠKA MENI I OBITELJI"
Projektom se namjerava pomoći korisnicima i njihovim obiteljima u zbližavanju, povratu međusobne komunikacije i povjerenja, suživota. Njihova distanciranost, najčešće zbog nesnalaženja u vrlo teškim situacijama u kojima su se našli i jedni i drugi ne može se riješiti bez organizirane stručne intervencije. Vidljiva je želja i volja i jednih i drugih da žele prihvatiti pomoć pa će udruga to i obaviti u interesu njih i zajednice. Pomoć pri stvaranju radnih navika u radionicama, obrtničkim radovima, na nasadima lavande, maslina i voćki uz prisustvo i pomoć mentora i članova obitelji, doprinijeti će zbližavanju i lakšem zapošljavanju. Unaprijediti će se zdravstveno stanje i olakšati položaj njih i obitelji. To je put kojim se obitelj spaja i vraća u zdravije odnose koji su kod mnogih postojali dok se nije upetljala droga, kriminal, prostitucija, alkohol i drugi teški poroci. Radom i djelovanjem projektnim aktivnostima sa tim često marginaliziranim skupinama građana, liječenim ovisnicima o drogama gdje god su završili tretmane liječenja, namjerava se pružiti šansu, podršku i pomoć za unapređenje kvalitete života uz okupljanje članova njihovih obitelji kako bi i oni prihvatili činjenicu da mogu pružiti pomoć i podršku sebi i njima- članovima svoje obitelji koji se nalaze na prekretnici prozitivne promjene načina razmišljanja i života uz podršku i uključivanje u udrugu..
ResocijalizacijaUZPIRO-CRO PULAEvaluacija procesa i učinkaIstarska2015
"Prevencija uporabe droga"
Školskim preventivnim programom želimo razviti kod učenika odlučan stav protiv pušenja, alkohola i droge te promicati zdrave stilove života.
PrevencijaGlazbena škola u VaraždinuVaraždinska2016
"Pušenje odbaci, lovu nabaci"
Natječaj tipa „Quit and winn“ Program namijenjen pušačima sa područja Požeško-slavonske županije koji su spremni pokušati apstinirati od duhana mjesec dana. Svi kandidati su ulazno, na kraju, i još jednom tijekom, anketirani i testirani na koncentraciju CO, te kotinin. Izvučeni pobjednici dobivaju nagrade.
Smanjenje štetaZavod za Javno zdravstvo Požeško-slavonske županijePožeško-slavonska2015
"REP" - resocijalizacija, edukacija, prekvalifikacija faza II
Projektom Rep faza II doprinijeti će se resocijalizaciji i socijalnom uključivanju ovisnika o drogama u život u zajednici, a nakon završenog liječenja u zdravstvenoj ustanovi, odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici te izvršavanja kazne. Kroz pružanje prekvalifikacije, doškolovanje, edukacije i podizanje kompetencija - znanja i vještina, poboljšati će se njihova zapošljivost, pozicija na tržištu rada te će se motivacijom i informiranjem spriječiti relaps.
ResocijalizacijaUdruga PET PLUSEvaluacija procesa i učinkaZagrebačka Grad Zagreb2016
"Skriveno blago Verude"
Razvijanje zajedništva među učenicima, roditeljima i učiteljima. Smatramo da razvoj dobre komunikacije i međuljudskih odnosa najvažniji čimbenik u razvoju učenika jer se to odražava na osjećaj prihvaćenosti što direktno utječe na prevenciju.
PrevencijaOsnovna škola VerudaEvaluacija učinkaIstarska2015
"Smanjenje štete za područje Dubrovačko-neretvanske, Osiječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Varaždinske županije"
Zaštita zdravlja kroz prioritetne aktivnosti smanjenja posljedica konzumiranja droga te kroz prevenciju širenja AIDS-a i drugih zaraznih bolesti
Smanjenje štetaUdruga za pomoć mladima HELPEvaluacija procesa i učinkaDubrovačko-neretvanska Osječko-baranjska Varaždinska Vukovarsko-srijemska2015
"Smanjenje štete za područje Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije"
Program odgovara na probleme zaštite zdravlja mladih kroz prioritetne aktivnosti smanjenja posljedica konzumiranja droga, te kroz prevenciju širenja AIDS-a i drugih zaraznih bolesti.
Smanjenje štetaUdruga za pomoć mladima HELPEvaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinska Šibensko-kninska2015
"To get her-e / TOGETHER“- Stići na cilj / ZAJEDNO
Program prevencije koji učenicima pruža iskustva o raznim aktivnostima i oblicima rada u kontaktu sa pojedinim osobama, udrugama, ustanovama, a koji se realizira u školskim i izvanškolskim aktivnostima. Grupa je dizajnirala svoj logo "To get her-e" i izrađuje akcijski plan za svaku tekuću š.god. koji uključuje razne sadržaje rada - po mjesečnim ciklusima, razrađuju raspored, organiziraju događanja i medijski oglašava iste. Grupa ključuje 50 tak-učenika po generaciji, od I. do IV. razreda iz svih programa. Akcijski plan usmjeren je prema interesnim područjima: ZABAVA, ZNANJE, SPORT, KULTURA, DRUŠTVENA UKLJUČENOST. Razvijajući mrežu suradnje sa osobama i stručnjacima raznih djelatnosti, učenici nastoje povećati svoje kompetencije, unaprijediti relacijske odnose, odgovornost i socijalnu uključenost u zajednici.
PrevencijaTurističko ugostiteljska škola Antona Štifanića Evaluacija procesa i učinkaIstarska2015
"Trening životnih vještina"
Učenici 3., 4., 5., 6. i 7. razreda radioničkim oblikom rada, na satovima razrednika, rade na razvijanju socijalnih vještina.
PrevencijaOŠ "Pehlin"Evaluacija procesaPrimorsko-goranska2015
"UČIMO I RADIMO = ŽIVIMO ZDRAVO - ŽIVIMO BOLJE"
Projektom se prihvaćaju novi korisnici, upućuju u djelatnost udruge i njihova prava i obveze te zajedno odabiru aktivnosti u koje će se korisnici uključiti. Odabiru se svi izvoditelji projekta, voditelji, mentori, stručni suradnici. Predstavljanje projektnih zadataka i njihovih zadaća u njemu. Voditeljica projekta osigurava sve potrebne preduvjete za izvođenje i praćenje projekta. Tijekom provedbe projekta potrebno je surađivati sa svim korisnicima kako bi se na vrijeme uočile potrebe za izmjenom.
ResocijalizacijaUZPIRO-CRO PULAEvaluacija procesa i učinkaIstarska2015
"VRAĆAM SE OBITELJI"
Zapošljavanje liječenih ovisnika o drogi posredstvom HZZ iz Pule, iz sredstava za poticanje zapošljavanja teško zapošljivih skupina u koje spadaju korisnici Udruge. To je jedna od mogućnosti stavranja stvarno ostvarivih uvjeta za povrat liječenog ovisnika u obitelj koja ga je odbacila.
ResocijalizacijaUZPIRO-CRO PULAEvaluacija procesa i učinkaIstarska2016
"Zajedno protiv ovisnosti"
program prevencije čiji je cilj poučiti učenike o štetnosti konzumiranja sredstava ovisnosti te poticati važnost zdravih životnih stilova te kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.
PrevencijaOŠ Đure Prejca DesinićEvaluacija procesa i učinkaKrapinsko-zagorska2015
"Zajedno protiv ovisnosti"
program prevencije čiji je cilj poučiti učenike o štetnosti konzumiranja sredstava ovisnosti te poticati važnost zdravih životnih stilova te kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.
PrevencijaOŠ Đure Prejca DesinićEvaluacija procesaKrapinsko-zagorska2016
"Zajedno više možemo"
Program se sastoji od dvije komponente: 1. komponenta - Mogu ako hoću-1- MAH 1- Ovaj dio programa realizira se organiziranim posjetima učenika 4. razreda policijskim postajama kako bi se upoznali s radom policije i prihvatili policiju kao prijatelja pomagača. U provedbu su uključeni učenici 4. razreda. 2. komponenta - Sajam mogućnosti - Tijekom Sajma koji se održao u školskoj sportskoj dvorani OŠ "Dr.A.Mohorovičića" Matulji brojne kulturno-umjetničke, sportske i druge udruge koje se bave organizacijom slobodnog vremena djece i učenika na prigodno postavljenim štandovima predstavile su svoje aktivnosti, a nizom prigodnih nastupa i prezentacija učenicima su prikazane brojne mogućnosti koje im se nude, a s kojima bi se i oni sami mogli baviti u narednom razdoblju.
PrevencijaOŠ "Drago Gervais" BrešcaPrimorsko-goranska2015
"Zajedno više možemo"
PU primorsko-goranske županije i Grad Rijeka provode preventivni program „Zajedno više možemo“. Program se sastoji od komponenti usmjerenih na prevenciju zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja a koji su namijenjeni populaciji učenika 4.,5. i 6. razreda. Komponente programa: Mogu ako hoću-1, Sajam mogućnosti, Prevencija i alternativa-2, Prevencija i alternativa-2.
PrevencijaOsnovna škola "Rikard Katalinić Jeretov"Evaluacija procesaPrimorsko-goranska2015
"Zaštita mentalnog zdravlja- Savjetovalište za zaštitu zdravlja djece i mladih"
Program rada Savjetovališta za djecu i mlade u širem smislu obuhvaća rad sa rizičnim pojedincima i skupinama, a temelji se na ranom otkrivanju i pružanju pravovremene intervencije u svrhu zaštite mentalnog zdravlja. U užem smislu predstavlja rad sa djecom i mladima koji na bilo koji način pokazuju poteškoće u osobnom, obiteljskom ili socijalnom okruženju.
TretmanNastavni zavod za javno zdravstvo SDŽEvaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinska2015
"Zaštita mentalnog zdravlja, prevencija i liječenje ovisnosti u Brodsko-posavskoj županiji"
Rana identifikacija rizične djece i mladih s ciljem prevencije ovisnosti, liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika i konzumenata te psihosocijalni tretman djece, mladih i odraslih s problemima i poteškoćama mentalnog zdravlja.
PrevencijaZavod za javno zdravstvoEvaluacija procesaBrodsko-posavska2015
"Zdrav za 5!"
Nositelji projekta su Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode uz partnerstvo s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Uredom za suzbijanje droga Vlade RH. Sastoji se od više komponenti koje uključuju prevenciju ovisnosti (alkohol, droge, igre na sreću) i prevenciju kaznenih djela iz domene zaštite okoliša. Komponenta programa koja se provodi u osnovnoj školi uključuje rad s učenicima osmih razreda kroz edukativna predavanja i interaktivne radionice na teme „Bolest ovisnosti, rizici te zdravstveni aspekti zlouporabe alkohola“ i „Štetne posljedice i kaznenopravni aspekti zlouporabe alkohola“. Ciljevi predavanja i radionica su podizanje razine svijesti kod učenika o opasnostima sredstava ovisnosti i jačanje uvjerenja o štetnosti zlouporabe droga i alkohola. Učenike se također informira o policijskim poslovima i primjeni policijskih ovlasti prema počiniteljima kažnjivih radnji i sankcijama u slučajevima zlouporabe droga s ciljem razvijanja osjećaja odgovornosti za djela koja su počinjena protivno zakonskim odredbama i radi pobuđivanja svijesti o sankcijama za takva kaznena djela. Provoditelji programa su policijski službenici za prevenciju iz Policijske uprave Imotski te djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo u Imotskom. Program uključuje i ulazno i izlazno anketiranje učenika, kojima se mjeri promjena stavova te uspješnost provedbe projekta.
PrevencijaOŠ "Milan Brozović" - KastavEvaluacija procesaPrimorsko-goranska2015
"Zdrav za 5"
• prevencija ovisnosti te kontinuirano promicanje prosocijalnog, preventivnog i zaštitnog djelovanja uz razvijanje socio-emocionalnih vještina kod djece i mladeži;
PrevencijaPolicijska uprava varaždinskaVaraždinska2015
"Zdrav za 5"
Program "Zdrav za 5" provodi se kontinuirano već četvrtu godinu za redom u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Virovitičko-podravske županije "Sveti Rok", a usmjeren je na prevenciju ovisnosti i zlouporabu droge u prvim razredima svih programa Škole.
PrevencijaTehnička škola ViroviticaVirovitičko-podravska2015
"Zdrav za 5"
„Zdrav za 5“ je program prevencije ovisnosti i zlouporabe alkohola, droge i igara na sreću usmjeren na djecu i mlade, učenike osmih razreda osnovnih te prvih i drugih razreda srednjih škola. Program se provodi na nacionalnoj razini, u suradnji Ravnateljstva policije MUP-a, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ministarstva zdravlja, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Ministarstva zaštite okoliša i prirode. U našoj školi se provodi kontinuirano s učenicima osmog razreda tijekom školske godine kroz suradnju s djelatnicima Policijske uprave Krapinsko-zagorske županije.
PrevencijaOŠ Donja StubicaKrapinsko-zagorska2015
"Zdrav za 5"
Projekt se odvija na temelju suradnje škole s djelatnicima Policijske uprave i Zavoda za javno zdravstvo u Vinkovcima. Program se odvija u obliku predavanja i radionica.
PrevencijaEkonomska i trgovačka škola Ivana DomcaEvaluacija učinkaVukovarsko-srijemska2015
"Zdrav za 5"
Predavanje na temu ovisnosti.
PrevencijaOŠ "Pehlin"Evaluacija procesa i učinkaPrimorsko-goranska2015
"Zdrav za 5"
Temeljem potpisanog Sporazuma o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravlja, Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske ovaj se program u našoj školi provodi već treću godinu. Program se sastoji od 2 komponente i namijenjen je učenicima 8 razreda. Komponente su: Prevencija ovisnosti i Zaštita okoliša i prirode.
PrevencijaOŠ "Drago Gervais" BrešcaPrimorsko-goranska2015
"Zdrav za 5"
Nositelji programa su Ministarstvo unutarnjih poslova (Ravnateljstvo policije), Ministarstvo zdravlja (Hrvatski zavod za javno zdravstvo: zavodi za javno zdravstvo jedinice područne samouprave) te Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, Uredom za suzbijanje droga Vlade RH i jedinicama lokalne samouprave. Univerzalni program koji se sastoji od više komponenti koje uključuju prevenciju ovisnosti (predavanje i radionica) i prevenciju kaznenih djela iz domene zaštite okoliša. Cilj programa je prevencija ovisnosti te promocija prosocijalnog, preventivnog i zaštitnog djelovanja uz razvijanje socioemocionalnih vještina, podizanje razine svijesti o vlastitoj ulozi u očuvanju životne, školske i radne okoline (zaštita okoliša, biljnog i životinjskog svijeta), podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja i sigurnosti. Provoditelji programa su policijski službenici za prevenciju iz Policijske uprave Opatija u suradnji s Gradom Opatija. Program uključuje ulazno i izlazno anketiranje učenika, kojima se mjeri promjena stavova te uspješnost provedbe projekta.
PrevencijaOsnovna škola "Rikard Katalinić Jeretov"Evaluacija procesaPrimorsko-goranska2015
"Zdrav za 5"
Projekt se odvija na temelju suradnje škole s djelatnicima Policijske uprave i Zavoda za javno zdravstvo u Vinkovcima. Program se odvija u obliku predavanja i radionica.
PrevencijaEkonomska i trgovačka škola Ivana DomcaEvaluacija učinkaVukovarsko-srijemska2016