Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 189
Naziv programaPodručjeNaziv provoditeljaVrsta evaluacijeŽupanijaGodina provedbeIspis
< 1 2 3 4 5 >
Imam stav -prevencija korištenja duhana, alkohola i drugih sredstava ovisnosti
Učenje životnih vještina i promicanje pozitivnog i zdravog ponašanja. Prevencija korištenja sredstava ovisnosti. Razvijanje intrapersonalnih i interpersonalnih vještina. Cilj programa je razviti kod adolescenata vještine i kompetencije koje su im neophodne da bi se oduprli socijalnim utjecajima te proširiti njihovo znanje o drogama i njihovim štetnim posljedicama za zdravlje.
PrevencijaOsnovna škola Mate Lovraka Evaluacija procesa i učinkaSisačko-moslavačka2022
Trening životnih vještina
Trening životnih vještina je univerzalni preventivni program. Provodi se u školskom okruženju, a namijenjen je ukupnoj populaciji učenika od 3. do 7. razreda. Radi se o programu nove generacije temeljenom na znanosti čiji je cilj umanjiti rizične te ojačati zaštitne faktore u podlozi niza rizičnih ponašanja i nepovoljnih razvojnih ishoda. Interaktivnim radom pod vodstvom razrednika ili školskog stručnog suradnika, dodatno educiranih za provedbu, učenici razvijaju niz vještina koje ih čine kompetentnijim i spremnijim za djelotvorno suočavanje sa životnim izazovima (osobne vještine samoregulacije, komunikacijske i socijalne vještine te vještine odupiranja).
PrevencijaOsnovna škola Omišalj Nije provedenoPrimorsko-goranska2021
Razvoj socijalnih vještina (preventivne aktivnosti izdvojene iz programa TŽV)
Cilj radionica je promicanje zdravog stila života kroz poticanje na osobni rast i razvoj te smanjenje učestalosti i intenziteta konzumiranja sredstava ovisnosti i odgoda prvog uzimanja.
PrevencijaOsnovna škola Pakoštane Nije provedenoZadarska2021
EMOCIONALNA PISMENOST EMICA (SEL)
Razvoj emocionalnih vještina putem igrica
PrevencijaOsnovna škola Sračinec Nije provedenoVaraždinska2022
TRENING ŽIVOTNIH VJEŠTINA
Trening životnih vještina je program univerzalne prevencije rizičnih ponašanja (pušenja, alkohola i zlouporabe droga) namijenjen učenicima od 6. - 8. razreda, koji za cilj ima smanjenje učestalosti i intenziteta konzumiranja sredstava ovisnosti, odgodu prvog konzumiranja.
PrevencijaOsnovna škola Sračinec Nije provedenoVaraždinska2022
Reci ne (Aktivnost informiranja)
Edukacija učenika o sredstvima ovisnosti, što je ovisnost, koje su posljedice ovisničkog ponašanja.
PrevencijaOsnovna škola Veruda Nije provedenoIstarska2022
ŠKOLSKI PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI (ŠPPO)
Školski program prevencije ovisnosti kreiran je na ŽSV ŠPP Zadarske županije Program podrazumijeva interdisciplinarni pristup-međupredmetne teme tijekom nastavne godine
PrevencijaOSNOVNA ŠKOLA ZADARSKI OTOCI -ZADAR Evaluacija procesaZadarska2021
ŠKOLSKI PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI (ŠPPO)
Školski program prevencije ovisnosti kreiran je na ŽSV ŠPP Zadarske županije Program podrazumijeva interdisciplinarni pristup-međupredmetne teme tijekom nastavne godine
PrevencijaOSNOVNA ŠKOLA ZADARSKI OTOCI -ZADAR Nije provedenoZadarska2022
Trening životnih vještina
Program je do sada bio realiziran u suradnji sa Službom za mentalno zdravlje ZJZ, ove šk.god. se provodi samostalno na razini škole. Program je sveobuhvatan, temeljen na znanstvenim dokazima te dokazano smanjuje upotrebu duhana, alkohola i drugih droga. Naglasak je na razvoju osobnih i socijalnih vještina
PrevencijaOSNOVNA ŠKOLA ZADARSKI OTOCI -ZADAR Evaluacija procesaZadarska2021
Trening životnih vještina
Program univerzalne prevencije za učenike 6. i 7. r. koji se provodi u suradnji s djelatnicima ZZJZ naše županije
PrevencijaOŠ " Ljudevit Gaj " Krapina Nije provedenoKrapinsko-zagorska2021
ŠPP SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA (razbijanje predrasuda)
Školski preventivni program suzbijanja zlouporabe droga zasebni je dokument OŠ „ Ljudevit Gaj“ Lužani. Ciljevi i zadaće Programa sukladni su sa općim ciljevima i zadaćama odgoja, a sadržaji u korelaciji sa sadržajima nastavnih predmeta, programima međupredmetnih tema, programima izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, dodatne nastave i sata razrednika, te programima suradnje s roditeljima.
PrevencijaOŠ "Ljudevit Gaj" Nije provedenoBrodsko-posavska2021
Trening životnih vještina
Cilj programa je umanjiti rizične te ojačati zaštitne faktore. Program se provodi u suradnji Škole i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Odsjeka za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja.
PrevencijaOŠ "Petar Zrinski" Čabar Evaluacija procesaPrimorsko-goranska2021
LQP LIONS QUEST PROGRAM- vještine za adolescenciju
Učenici aktivno sudjeluju, sami pokreću proces svog učenja. Naglasak je na interakciji. Učenici uče koncepte , vježbaju mišljenje i socijalne vještine kroz 7 cjelina- lekcija: 1.Početak tinedžerskog doba : Put adolescencije 2. Gradimo samopouzdanje i vještine komunikacije 3. Pozitivno upravljanje emocijama 4.Unapređivanje odnosa s vršnjacima 5. jačanje obiteljskih odnosa 6. Pravimo zdrave odabire 7. Postavljamo ciljeve zdravoga života. Radionice imaju specifičan koncept - četiri etape sata: 1. etapa: Otkrivanje 2.etapa: Povezivanje 3.etapa: Vježba 4. etapa: Primjena
PrevencijaOŠ Bartula Kašića Evaluacija procesa i učinkaZadarska2021
Aktivnosti ŠPP zlouporabe sredstava ovisnosti, raznovrsne radionice, usmjerenost na različite rizične čimbenike
Školski preventivni program zlouporabe sredstava ovisnosti sastavni je dio Školskog preventivnog programa OŠ Jelkovec koji uključuje još i Program prevencije nasilja u školi te Program sprječavanja školskog neuspjeha i Program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite učenika. Program uključuje razne aktivnosti namijenjene učenicima od 1.-8. razreda. Ciljevi su osposobljavanje učenika za kvalitetno samozaštitno reagiranje osnaživanjem zaštitnih čimbenika učenika (stvaranje pozitivne slike o sebi, podrška od strane učitelja i roditelja, pomoć u rješavanju kriznih situacija, osmišljavanje kvalitetnog slobodnog vremena) te ublažavanjem utjecaja rizičnih čimbenika (nepovoljne obiteljske okolnosti, školski neuspjeh, poteškoće u ponašanju i dr.). Nositelji Programa su učenici, roditelji, razrednici, ostali učitelji, stručni tim škole i vanjski suradnici.
PrevencijaOŠ Jelkovec Nije provedenoGrad Zagreb2021
Preventivni program zlouporabe sredstava ovisnosti (aktivnosti - informiranje, socijalne vještine..)
Prevencija ovisnosti kroz upoznavanje sa sredstvima ovisnosti i njihovog štetnog utjecaja, razvijanje i poticanje odgovornog ponašanja i socijalnih vještina te zdravog življenja kroz sport.
PrevencijaOŠ Sesvetski Kraljevec Nije provedenoGrad Zagreb2021
Školski preventivni program
U školi se provode aktivnosti s ciljem prevencije ovisnosti i nasilja među ucenicima, poticanja zdravog nacina života, razvijanje navika zdrave prehrane i tjelesnog vježbanja, poticanje razvijanja suradnje, tolerancije, razumijevanja ...
PrevencijaOŠ Vodnjan-SE Dignano Nije provedenoIstarska2021
"Mjesec borbe protiv ovisnosti"
Program prevencije ovisnosti te podizanja razine javnozdravstvene svjesti kod djece osnovnoškolskog uzrasta. On line tribinu proveli djelatnik ZZJZIŽ Velimir Todorović i MUP-a Alica Rosić Jakupović.
PrevencijaOŠ Vodnjan-SE Dignano Nije provedenoIstarska2021
Školski preventivni program
U školi se provode aktivnosti s ciljem prevencije ovisnosti i nasilja meðu učenicima, poticanja zdravog načina života, razvijanje navika zdrave prehrane i tjelesnog vježbanja, poticanje razvijanja suradnje, empatije, tolerancije, razumijevanja ...
PrevencijaOŠ Vodnjan-SE Dignano Nije provedenoIstarska2022
"Mjesec borbe protiv ovisnosti"
Program prevencije ovisnosti "Zdrav za pet" za podizanje razine javnozdravstvene svjesti kod djece osnovnoškolskog uzrasta je proveo u živo djelatnik MUP-a Aleksandar Šerović. Online predavanje za roditelje "Zajedno za zdravo odrastanje" provela je djelatnica ZZJZIŽ Helena Mitrović. Program prevencije ovisnosti te podizanja razine javnozdravstvene svjesti kod djece osnovnoškolskog uzrasta. Online tribinu "Zajedno za zdravo odrastanje" provele su djelatnice ZZJZIŽ Helena Mitrović i MUP-a Alica Rosic Jakupović.
PrevencijaOŠ Vodnjan-SE Dignano Nije provedenoIstarska2022
IMAM STAV
Preventivni program Imam stav je znanstveno utemeljen preventivni program. Baziran je na učenju životnih vještina i konceptu socijalnih utjecaja i promiče pozitivno i zdravo ponašanje, utječe na prevencija korištenja duhana, alkohola i drugih sredstava ovisnosti kod djece i mladih.
PrevencijaOŠ-SE RIVARELA Nije provedenoIstarska2022
"Zašto i kako reći ne alkoholu?" (Aktivnosti informiranja, kreativno izražavanje, sport)
Učenici će dati doprinos u prevenciji različitih oblika ponašanja koja mogu dovesti do ovisnosti. Cilj programa: smanjiti pojavne oblike ovisnosti, povećati razinu znanja kod mladih o štetnosti različitih oblika ovisnosti kako bi bili spremniji za donošenje odluka.
PrevencijaPrometna škola Nije provedenoPrimorsko-goranska2021
"ZDRAV ZA 5" (1. i 2. razred)
Program prevencije ovisnosti namijenjen učenicima prvih i drugih razreda: za prve razrede predavanje i razgovor o prevenciji sredstava ovisnosti i zakonskoj regulativi od strane predstavnika MUP-a , a za učenike drugih razreda: prevencija kocke i igara na sreću.
PrevencijaPrometna škola Nije provedenoPrimorsko-goranska2021
"PREVENCIJA OVISNOSTI" (Aktivnosti, 1. razred SŠ)
Obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti, radionice s učenicima u svrhu prevencije ovisnosti, donošenje odluka u rizičnim situacijama.
PrevencijaPrometna škola Nije provedenoPrimorsko-goranska2021
"SAVJETOVALIŠTE OTVORENIH VRATA"
U Centru za mlade "Zamet" jednom tjedno zainteresirani učenici odlaze u savjetovalište razgovarati sa školskom liječnicom, dr. Natašom Fugošić Lenaz.Pomoć adolescentima, roditeljima i nastavnicima u akutnim stresnim situacijama.
PrevencijaPrometna škola Nije provedenoPrimorsko-goranska2021
PERO - PROGRAM EDUKACIJE RESOCIJALIZACIJE I OSNAŽIVANJA OVISNIKA
Projekt „PERO - Program edukacije resocijalizacije i osnaživanja ovisnika“ pruža mogućnost djelotvornog prihvata liječenih ovisnika nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici, poslijepenalni prihvat te uključivanje liječenih ovisnika u različite društvene aktivnosti s ciljem njihove društvene reintegracije te pomoć u prekvalifikaciji, doškolovanju i vještinama pronalaženja zaposlenja. To se postiže uključivanjem korisnika u strukturirani tretman koji im, uz prije navedeno, pomaže steći uvid i prihvatiti odgovornost za svoje ponašanje, usvojiti samokontrolu ponašanja, naučiti socijalne vještine i promijeniti uvjerenja koja pridonose održavanju ovisničkog odnosa. Kako bi se korisnici uključili u aktivnosti projekta, provoditi se ulazni postupak. To uključuje sadržaj i način rada kada se procjenjuje ispunjava li korisnik kriterije za ulazak u aktivnosti projekta. Tada se procjenjuje postoji li minimalna vjerojatnost njegove promjene ponašanja i preuzimanja odgovornosti. 1. ULAZNI POSTUPAK a. procijeniti prikladnost uključivanja korisnika, odnosno procijeniti odgovara li korisnik kriterijima koji su važni za postizanje ciljeva, te kakva je njena/gova motivacija za promjenu ponašanja b. informirati korisnika o svrsi, sadržaju i načinu provođenja programa c. upoznati korisnika o suradnji s ostalim institucijama d. prikupiti početne podatke za evaluaciju djelotvornosti tretmana. 2. ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE POTPROGRAMA „OPUŠTANJE I UBLAŽAVANJE STRESA“ - sadržaji edukacije „opuštanje i ublažavanje stresa“ odvijati će se u prostorijama ŠPG. Potprogram opuštanja uključuje vježbe kojima potičemo senzomotorički razvoj, senzoričku i senzomotoričku integraciju, što rezultira djelotvornijim učenjem, poboljšanjem sposobnosti i povećanjem opće vitalnosti mozga. Vježbama se potiče integracija sustava uma i tijela, odnosno integrirano djelovanje cijeloga mozga i tijela. Usklađeno funkcioniranje svih područja mozga i općenito sustava tijela i uma vodi poboljšanjima: opće motoričke koordinacije; koncentracije i pamćenja; čitanja, pisanja, jezičnih i matematičkih vještina; organizacijskih vještina; logičkog mišljenja i razumijevanja; emocionalne ravnoteže; smanjenju hiperaktivnosti i napetosti; djelotvornog komuniciranja sa okolinom; djelotvornog učenja socijalnih vještina. Vježbati ćemo: tjelesne vježbe, vježbe disanja, vježbe opuštanja, vježbe izražavanja osjećaja, vježbe s tjelesnim kontaktom. 3. ORGANIZIRANJE I RAD TIMA SAVJETOVATELJA ZA POTREBE KORISNIKA PROGRAMA - Kroz rad tima savjetovatelja (osobe primjerenih struka - psiholog, socijalni radnik, socijalni pedagog) Proces koji počinje korisnikovom inicijativom i njegovom željom da riješi vlastiti problem. Svrha postojanja savjetovateljskog tima u okviru programa je slijedeća: savjetovanje o osobnim poteškoćama, podizanje kvalitete života, poticanje odgovornog roditeljstva i skrbi o članovima obitelji, poticanje i razvoj stručnog rada u zajednici, Ovaj modul je provodo CSS Šibenik, podružnica OC, prvi partner u projektu. 4. ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE OBRAZOVNIH MODULA: FORMALNO OBRAZOVANJE (PODUKA, ZAVRŠETAK OSNOVNE ŠKOLE I PRVO ZANIMANJE, UČENJE STRANOG JEZIKA, INFORMATIČKA EDUKACIJA) - sadržaji formalnog obrazovanja (poduka, završetak osnovne škole i prvo zanimanje, učenje stranog jezika, informatička edukacija) odvijati će se u prostoru Šibenske privatne gimnazije i Centra za edukaciju „Sveti Lovre) . 5. PSIHOSOCIJALNI TRETMAN LIJEČENIH OVISNIKA Teorijsko utemeljenje projekta je kognitivno-bihevioralni pristup s komponentom psihoedukacije. Istraživanja učinkovitosti intervencijskih programa utemeljenih na kognitivno-bihevioralnom pristupu pokazala su da su ti programi uspješni. Kognitivno-bihevioralni tretmanski programi dovode da smanjivanja nedjelotvornih i usvajanja djelotvornih ponašanja u znatnom postotku. Projekt odražava stajalište da je ovisničko ponašanje dobrim dijelom svjestan izbor pojedinca, obrazac zadovoljavanja osnovnih psiholoških potreba, ukorijenjene u tradiciji koja potiče stvaranje ugodnih osjećaja pod svaku cijenu.
ResocijalizacijaSvijet kvalitete Evaluacija procesa i učinkaŠibensko-kninska2022
Očuvanje mentalnog zdravlja
Program je primarno usmjeren na očuvanje mentalnog zdravlja učenika nakon perioda pandemije COVID-19, sekundarno na prevenciju ovisnosti svih oblika. Svrha je jačanje samopouzdanja te slobodnog izražavanja emocija.
PrevencijaŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA Nije provedenoZadarska2022
Školski preventivni program zlouporaba sredstava ovisnosti
Školski preventivni program zlouporabe sredstava ovisnosti sastavni dio je Godišnjeg plana i programa i Kurikuluma Tehničke škole Zagreb. Cilj programa je da učenici spoznaju osobnu odgovornost za osobno zdravlje i da uvide značaj zdravih stilova života
PrevencijaTehnička škola Zagreb Evaluacija procesaGrad Zagreb2021
Školski preventivni program
Školski preventivni program TSŠ - SMSI "Leonardo da Vinci" BUJE - BUIE za glavni cilj ima prevenciju ovisnosti (pušenja, alkoholizma, droge i drugih ovisnosti) te promociju zdravog nacina života. Provodi se tijekom školske godine u svim razredima TSŠ - SMSI "Leonardo da Vinci" BUJE - BUIE. Provode ga strucna suradnica pedagoginja i Odbor za školski preventivni program uz pomoc razrednika te kroz zajednicku suradnju sa PU Istarske županije i PP Buje i Puckog otvorenog ucilišta Buje.
PrevencijaTSŠ - SMSI "Leonardo da Vinci" BUJE - BUIE Nije provedenoIstarska2021
Školski preventivni program
Školski preventivni program TSŠ - SMSI "Leonardo da Vinci" BUJE - BUIE za glavni cilj ima prevenciju ovisnosti (pušenja, alkoholizma, droge i drugih ovisnosti) te promociju zdravog nacina života. Provodi se tijekom školske godine u svim razredima TSŠ - SMSI "Leonardo da Vinci" BUJE - BUIE. Provode ga strucna suradnica pedagoginja i Odbor za školski preventivni program uz pomoc razrednika te kroz zajednicku suradnju sa PU Istarske županije i PP Buje i Puckog otvorenog ucilišta Buje.
PrevencijaTSŠ - SMSI "Leonardo da Vinci" BUJE - BUIE Nije provedenoIstarska2022
Školski preventivni program
Školski preventivni program podrazumijeva provođenje niza aktivnosti i mjera vezano za primarnu prevenciju - briga o zaštiti zdrave, nekontaminirane populacije učenika, te za sekundarnu prevenciju - prepoznavanje i otkrivanje kontaminirane populacije, a to je preduvjet što ranije stručne intervencije. Cilj školskog preventivnog programa je promicanje zdravog načina života i uspostavljanje kontrole nad vlastitim zdravljem, razvijanje sposobnosti donošenja ispravnih odluka, smanjenje interesa učenika za uzimanjem sredstava ovisnosti, suzbijanje agresije i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja, prevencija rizičnog spolnog ponašanja te razvijanje i poticanje samopoštovanja, samopouzdanja i ostalih pozitivnih osobina ličnosti
PrevencijaTSŠ-SMSI Dante Alighieri Pula-Pola Nije provedenoIstarska2021
Resocijalizacija ovisnika kroz pomagačke aktivnosti u rehabilitaciji djece s teškoćama u razvoju
Opći cilj projekta je: 1. Unaprijediti kvalitetu resocijalizacijskog procesa bivših ovisnika o psihoaktivnim tvarima Posebni ciljevi su: 1.1. Unaprijediti psihosocijalne, životne i profesionalne vještine bivših ovisnika o psihoaktivnim tvarima potrebne za održavanje apstinencije i konstruktivno uključivanje u društvenu zajednicu 1.2. Izgraditi kvalitetnije obrasce provođenja slobodnog vremena kod bivših ovisnika kroz prirodnu integraciju 1.3. Senzibilizirati širu društvenu zajednicu za resocijalizacijske potrebe bivših ovisnika putem promotivnih aktivnosti
ResocijalizacijaUdruga "Jedni za druge" Evaluacija procesa i učinkaGrad Zagreb2022
Stambena zajednica
Organizirani oblik stanovanja rehabilitiranih ovisnika, njihova postupna integracija u društvenu zajednicu. Pomoć u rješavanju obiteljskih odnosa, sudskih procesa, ovladavanje tehničkim i socijalnim vještinama, doškolovanje i prekvalifikacija.
ResocijalizacijaUdruga "Ne-ovisnost" Evaluacija procesa i učinkaOsječko-baranjska2021
Osnaži se 2019.
Opći cilj programa je pridonijeti, provedbom projekta i programa, resocijalizaciji i rehabilitaciji ovisnika te unaprijediti provedbe projekata liječenja i resocijalizacije ovisnika. Ovim projektom doprinosimo ostvarenju cilja kroz obrazovanje i društveno uključivanje, afirmaciju ovisnika kroz različite aktivnosti koje zadovoljavaju potrebe korisnika. Aktivnostima utječemo na smanjenje broja relapsa nakon provedene rehabilitacije te doprinosimo njihovom održavanju apstinencije. Informiranjem šire i stručne javnosti utječemo na senzibiliziranje i destigmatizaciju ovisnika u društvu.
ResocijalizacijaUdruga "Ne-ovisnost" Evaluacija procesa i učinkaOsječko-baranjska2021
Terapijska zajednica
Terapijska zajednica je oblik psihosocijalnog tretmana i pružanja pomoći ovisnicima o drogama i drugim opojnim sredstvima, alkoholu te kockanju/klađenju, tijekom određenog vremenskog perioda, unutar kojeg se koriste metode rada terapijske zajednice zasnovane na hijerarhiji, precizno strukturiranom programu s jasno definiranim principima povlastica i ograničenja, te promoviranju metode samopomoći odnosno aktivnog sudjelovanja korisnika u terapijskom programu.
TretmanUdruga "Ne-ovisnost" Evaluacija procesa i učinkaOsječko-baranjska2021
Siguran grad-Antivirus II godina provođenja
Projekt Siguran grad – Antivirus je projekt smanjenja štete kojim kroz provođenje aktivnosti utječemo na zaštitu zdravlja vulnerabilnih skupina u cilju smanjenja pojavnosti zaraznih bolesti, podizanje kvalitete života i smanjenje stigmatizacije.
Smanjenje štetaUdruga "Ne-ovisnost" Evaluacija procesa i učinkaOsječko-baranjska2021
Droga stop 2021.
Projektom nastojimo suzbiti i spriječiti rizično ponašanje, konzumiranje sredstava i pojave ovisnosti te motivirati za tretmane liječenja, pružiti psihosocijalnu pomoć korisnicima projekta te članovima njihovih obitelji i prijatelja te ojačati kapacitete udruge u borbi protiv ovisnosti.
PrevencijaUdruga "Ne-ovisnost" Evaluacija procesaOsječko-baranjska2021
Stambena zajednica
Organizirani oblik stanovanja rehabilitiranih ovisnika, njihova postupna integracija u društvenu zajednicu. Pomoć u rješavanju obiteljskih odnosa, sudskih procesa, ovladavanje tehničkim i socijalnim vještinama, doškolovanje i prekvalifikacija.
ResocijalizacijaUdruga "Ne-ovisnost" Evaluacija procesa i učinkaOsječko-baranjska2022
Terapijska zajednica
Terapijska zajednica je oblik psihosocijalnog tretmana i pružanja pomoći ovisnicima o drogama i drugim opojnim sredstvima, alkoholu te kockanju/klađenju, tijekom određenog vremenskog perioda, unutar kojeg se koriste metode rada terapijske zajednice zasnovane na hijerarhiji, precizno strukturiranom programu s jasno definiranim principima povlastica i ograničenja, te promoviranju metode samopomoći odnosno aktivnog sudjelovanja korisnika u terapijskom programu.
TretmanUdruga "Ne-ovisnost" Evaluacija procesa i učinkaOsječko-baranjska2022
Osnaži se 2019.
Opći cilj programa je pridonijeti, provedbom projekta i programa, resocijalizaciji i rehabilitaciji ovisnika te unaprijediti provedbe projekata liječenja i resocijalizacije ovisnika. Ovim projektom doprinosimo ostvarenju cilja kroz obrazovanje i društveno uključivanje, afirmaciju ovisnika kroz različite aktivnosti koje zadovoljavaju potrebe korisnika. Aktivnostima utječemo na smanjenje broja relapsa nakon provedene rehabilitacije te doprinosimo njihovom održavanju apstinencije. Informiranjem šire i stručne javnosti utječemo na senzibiliziranje i destigmatizaciju ovisnika u društvu.
ResocijalizacijaUdruga "Ne-ovisnost" Evaluacija procesa i učinkaOsječko-baranjska2022
Siguran grad-Antivirus III godina provođenja
Projekt Siguran grad – Antivirus je projekt smanjenja štete kojim kroz provođenje aktivnosti utječemo na zaštitu zdravlja vulnerabilnih skupina u cilju smanjenja pojavnosti zaraznih bolesti, podizanje kvalitete života i smanjenje stigmatizacije.
Smanjenje štetaUdruga "Ne-ovisnost" Evaluacija procesa i učinkaOsječko-baranjska2022