Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 259
NazivNaziv institucijeŽupanijaGodina izvješćaIspis
1 2 3 4 5 >
Županijsko izvješće Grad Zagreb Šibensko-kninska županija2012
Županijsko izvješće Krapinsko-zagorska županijaKrapinsko-zagorska županija2012
Županijsko izvješće Brodsko-posavska županijaBrodsko-posavska županija2012
Županijsko izvješće Zagrebačka županijaZagrebačka županija2012
Županijsko izvješće Vukovarsko-srijemska županijaVukovarsko-srijemska županija2012
Županijsko izvješće Virovitičko-podravska županija Virovitičko-podravska županija2012
Županijsko izvješće Varaždinska županijaVaraždinska županija2012
Županijsko izvješće Splitko-dalmatinska županija Splitsko-dalmatinska županija2012
Županijsko izvješće Sisačko-moslavačka županija Sisačko-moslavačka županija2012
Županijsko izvješće Primorsko-goranska županija Primorsko-goranska županija2012
Županijsko izvješće Požeško-slavonska županija Požeško-slavonska županija2012
Županijsko izvješće Bjelovarsko-bilogorska županija Bjelovarsko-bilogorska županija2012
Županijsko izvješće Dubrovačko-neretvanska županija Dubrovačko-neretvanska županija2012
Županijsko izvješće Istarska županijaIstarska županija2012
Županijsko izvješće Karlovačka županija Karlovačka županija2012
Županijsko izvješće Koprivničko-križevačka županija Koprivničko-križevačka županija2012
Županijsko izvješće Ličko-senjska županija Ličko-senjska županija2012
Županijsko izvješće Međimurska županijaMeđimurska županija2012
Županijsko izvješće Osječko-baranjska županija Osječko-baranjska županija2012
Županijsko izvješće Varaždinska županija, Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrbVaraždinska županija2013
Županijsko izvješće KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJAKrapinsko-zagorska županija2013
Županijsko izvješće Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetomGrad Zagreb2013
Županijsko izvješće Koprivničko-križevačka županijaKoprivničko-križevačka županija2014
Županijsko izvješće Međimurska županijaMeđimurska županija2013
Županijsko izvješće Virovitičko-podravska županijaVirovitičko-podravska županija2013
Županijsko izvješće Županija splitsko-dalmatinskaSplitsko-dalmatinska županija2013
Županijsko izvješće Ličko-senjska županijaLičko-senjska županija2013
Županijsko izvješće POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJAPožeško-slavonska županija2013
Županijsko izvješće Bjelovarsko-bilogorska županijaBjelovarsko-bilogorska županija2013
Županijsko izvješće Zagrebačka županijaZagrebačka županija2013
Županijsko izvješće Županija Sisačko moslavačkaSisačko-moslavačka županija2013
Županijsko izvješće Karlovačka županijaKarlovačka županija2013
Županijsko izvješće Primorsko-goranska županijaPrimorsko-goranska županija2013
Županijsko izvješće Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrbIstarska županija2013
Županijsko izvješće Dubrovačko-neretvanska županijaDubrovačko-neretvanska županija2013
Županijsko izvješće Brodsko-posavska županijaBrodsko-posavska županija2013
Županijsko izvješće Zadarska županijaZadarska županija2013
Županijsko izvješće Vukovarsko-srijemska županija Vukovarsko-srijemska županija2013
Županijsko izvješće Upravni odjel za zdravstvo i socijlnu skrb, Osječko-baranjska županijaOsječko-baranjska županija2018
Županijsko izvješće Upravni odjel za zdravstvo i socijlnu skrb, Osječko-baranjska županijaOsječko-baranjska županija2013