Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 259
NazivNaziv institucijeŽupanijaGodina izvješćaIspis
< 3 4 5 6 7
Županijsko izvješće Županija Splitsko-dalmatinskaSplitsko-dalmatinska županija2022
Županijsko izvješće Krapinsko-zagorska županijaKrapinsko-zagorska županija2022
Županijsko izvješće Brodsko-posavska županija,Povjerenstvo za suzbijanje ovisnostiBrodsko-posavska županija2022
Županijsko izvješće Bjelovarsko-bilogorska županijaBjelovarsko-bilogorska županija2022
Županijsko izvješće Bjelovarsko-bilogorska županijaBjelovarsko-bilogorska županija0
Županijsko izvješće Osječko-baranjska županijaOsječko-baranjska županija0
Županijsko izvješće Zavod za javno zdravstvoBrodsko-posavska županija2023
Županijsko izvješće Tehnička škola PulaIstarska županija0
Županijsko izvješće Tehnička škola PulaIstarska županija0
Županijsko izvješće Vukovarsko-srijemska županijaVukovarsko-srijemska županija2023
Županijsko izvješće Osnovna škola Petra StudencaIstarska županija0
Županijsko izvješće Osnovna škola Petra StudencaIstarska županija0
Županijsko izvješće Osnovna škola Petra StudencaIstarska županija0
Županijsko izvješće Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Ličko-senjska županija2023
Županijsko izvješće OŠ"Đuro Pilar"Brodsko-posavska županija0
Županijsko izvješće Brodsko-posavska županija,Povjerenstvo za suzbijanje ovisnostiBrodsko-posavska županija2023
Županijsko izvješće OŠ Tone Peruška PulaIstarska županija0
Županijsko izvješće Bjelovarsko-bilogorska županijaBjelovarsko-bilogorska županija2023
Županijsko izvješće Osnovna škola Hrvatski sokolOsječko-baranjska županija0